Sustavi za zaštitu kuhinja

U kuhinjama ugostiteljskih objekata koriste se velike količine vruće masti i ulja za pripremu hrane koje predstavljaju visoki rizik od požara. Većina požara u kuhinjama započinje u dubokim fritezama, tavama i roštilj pločama s neispravnom zaštitom od pregrijavanja.

Zapaljenje masnoća događa se na temperaturama od 350°C, a što je moguće u blizini kuhinjske opreme za pečenje i prženje. Jedna od velikih prijetnji također je i tendencija brzog širenja navedenih požara.

Sustav za zaštitu kuhinja preko termičkog elementa detektira porast temperature, te nakon kratke vremenske zadrške počinje gašenje po principu gušenje i hlađenja. Predviđena je i mogućnost ručnog aktiviranja samog gašenja.

Foto i video galerija

Kitchen Fire Protection Systems Kitchen Fire Protection Systems Kitchen Fire Protection Systems

Dokumenti