ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Od početka 2013. godine uz postojeći sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 naša komapnije Aling d.o.o. implementirala je i sustav upravljanja okolišem ISO 14001:2004, te sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu OHSAS 18001:2007.

Naša misija kao i da sada ostaje kvalitetom, točnošću i pouzdanošću pri realizaciji naših usluga trajno ispunjavati potrebe i očekivanja naših kupaca, korisnika usluga i ostalih zainteresiranih strana uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša te sigurnosti i zaštiti zdravlja naših zaposlenika.