EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Poslovanje komapanije Aling d.o.o. usklađeno je sa normama EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Naša misija kao i da sada ostaje kvalitetom, točnošću i pouzdanošću pri realizaciji naših usluga trajno ispunjavati potrebe i očekivanja naših kupaca, korisnika usluga i ostalih zainteresiranih strana uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša te sigurnosti i zaštiti zdravlja naših zaposlenika.