Aktualno

  • 27
  • KOL
Novi projekti

Novi projekti

Izdvajamo par novih projekata... Više...

  • 08
  • LIP
Uspješno poslovanje Alinga

Uspješno poslovanje Alinga

Aling d.o.o. nastavlja uspješno poslovanje. Izdvojili smo nekoliko značajnijih objekata koji su završeni ili su u toku... Više...

  • 20
  • OŽU
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Sustav upravljanja Aling d.o.o. usklađen sa zahtjevima normi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007... Više...

  • 10
  • RUJ
Sprinkler štiti okoliš

Sprinkler štiti okoliš

Istraživanje od strane osiguravajuće kuće FM Global te američke organizacije "Home Fire Sprinkler Coalition" potvrdilo je da korištenje Sprinkler sustava pomaže u očuvanju okoliša... Više...